Eiropas Savienībā  šobrīd ir 27 valstis un 24 oficiālās valodas, kas tiek lietotas savstarpējā saziņā ES organizācijās. Šajā reizē par daudzvalodību Eiropā.

Latviešu valoda  ES oficiālo valodu  saimei pievienojās 2004. gadā reizē ar čehu, igauņu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. 2013. gadā šim sarakstu  papildināja arī Horvātija. Lai arī Apvienotā karaliste izstājusies no ES, angļu valoda joprojām paliek Īrijas un Maltas valsts valoda.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.