Eiropas Zaļais kurss ir plašs un visas nozares aptverošs pasākumu kopums. Tas ietekmē un ietekmēs visas ES valstis un katru ES iedzīvotāju. Var teikt, ka Zaļais kurss iegriež "kuģi" vārdā Eiropa citos ūdeņos. Šodien raidījumā par nozari, kura jau izjūt zaļās vēsmas -  par lauksaimniecību. Zaļā kursa ietvarā Eiropas Parlaments rosina pārveidot pārtikas sistēmas, lai veicinātu veselīgāku pārtiku, pārtikas nodrošinājumu, taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem un lai samazinātu lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz vidi.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.