Kad 2004. gadā Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, viens no lielākajiem ieguvumiem sabiedriskajās diskusijās tika minēta brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā un uzturēšanās jebkurā dalībvalstī. Šodien, tas joprojām ir liels ieguvums, tomēr uz šo vienu no ES brīvībām mēs jau skatāmies ar citām acīm. Personu brīvas pārvietošanās jēdziena sākotnējā nozīme ir mainījusies vairākas reizes. Kad 1957. gadā dibināja Eiropas Ekonomikas kopienu, brīva pārvietošanās attiecās tikai uz darba ņēmējiem un brīvu uzņēmējdarbību. Ar Šengenas līgumu par robežkontroles atcelšanu starp ES dalībvalstīm sākās jauns pagrieziens pārvietošanās brīvības izpratnē.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.