Klimata pārmaiņu modelēšanas aplikācija, atkritumu neradīšana, šķirošana un pārstrāde, nevajadzīgo lietu nodošana un otrreizēja izmantošana. Tie ir tikai daži virzieni, kuros mums jādarbojas jau šodien, lai nākotnē varētu sasniegt Eiropas izvirzīto mērķi – zaļu un ilgtspējīgu Eiropu.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.