Vairāk nekā 2 miljardiem cilvēku pasaulē nav pieejams tīrs dzeramais ūdens, par to ziņo ANO, par to ziņo arī Pasaules Veselības organizācija. Esiet sveicināti valstī, kura ir bagāta ar ūdeni. Jāatzīst, ka viss reģions, visa Eiropa šajā ziņā ir priviliģētā stāvoklī un neizjūt ūdens trūkumu. Katram, kas to vēlas, ir iespēja savā dzīvesvietā tikt pie veselībai nekaitīga ūdens. Tomēr, arī saistībā ar dzeramo ūdeni, ir vairākas lietas, kas būtu jāuzlabo Eiropas Savienībā. Pagājušā gada nogalē Eiropas Parlaments apstiprināja dzeramā ūdens direktīvu, kuras mērķis ir nodrošināt iespēju pilnīgi visiem iedzīvotājiem, bet jo īpaši neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, vieglāk piekļūt kvalitatīvam krāna ūdenim.

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.