Piespiedu darbs bez atalgojuma, fiktīvas laulības un seksuālā ekspluatācija – viss pieminētais vienā vārdā tiek saukts par cilvēku tirdzniecību, kas mainoties laikam kļūst arvien grūtāk izsekojama. Šodien visā Eiropas Savienībā atzīmē dienu pret cilvēku tirdzniecību.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.