Karstas vasaras, sausums, ugunsgrēki, vulkānu izvirdumi, plūdi un virpuļviesuļi. Pēdējos gados pasaulē dabas stihijas tiek saistītas ar klimata pārmaiņām, kas rodas cilvēku darbības rezultātā. Kas mūs sagaida nākotnē un cik lielā mērā daba  tomēr dzīvo pēc saviem likumiem? Uz šiem jautājumiem meklējām atbildes raidījumā. Klausieties to audio pielikumā.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.