„Tu esi tas, ko tu ēd” – ļoti populārs teiciens, kuru teicis teju ikviens, runājot par uzturu. Pārtikas nekaitīgums ietver ne tikai veselīgu pārtiku cilvēkam, bet arī veselīgu, videi draudzīgu augkopību un lopkopību. Eiropas Savienībā ir pieņemti visām valstīm saistoši standarti, lai nodrošinātu pārtikas higiēnu, dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un ķimikāliju kontroli.

Neilgtspējīga pārtikas ražošana ir drauds ne tikai cilvēku veselībai, bet arī dzīvnieku veselībai, tas ir drauds mūsu videi. Mums jāsāk ražot pārtika ilgtspējīgā un zaļākā veidā.

Tā sacīja Eiropas Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas pārstāve Anja Hazekampa.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.