Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, jo mums ir daudz meža masīvu un daudzviet saglabājušies arī neskartas dabas stūrīši. Tomēr dabas bagātības nav neierobežotā daudzumā un industrializācijas rezultātā tās strauji samazinās. Šodien - par projektu Dabas skaitīšana un Eiropas nozīmes biotopu jeb bioloģiski vērtīgo zālāju, mežu, purvu, jūras piekrastes un upju apzināšanu.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.