Ticība visos laikos ir bijusi gan vienojošs, gan sabiedrību šķeļošs faktors. Šodien – par ticības brīvību un tās izpausmēm Latvijā un Eiropas savienībā.

Reliģijas jeb ticības brīvība ir viena no cilvēka pamattiesību sastāvdaļām, kas ļauj ikvienam indivīdam personisku izvēli ticēt,  tāpat sabiedrībai  neļaujot apspiest apziņas brīvību, vienlaikus indivīds ar savu ticību nedrīkst kaitēt līdzcilvēkiem un valstij. Vēsturiski Eiropa sakņojas kristietībā, tomēr šodienas situācija liecina, ka kristietības vērtības Eiropā mazinās, dievnami kļūst tukšāki un tiek pārvērsti par klubiem vai muzejiem.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.