Sociālajiem pakalpojumiem ir izšķiroša nozīme cilvēku dzīves kvalitātes un sociālās aizsardzības nodrošināšanā. Lai uzlabotu to kvalitāti un darītu tos pēc iespējas pieejamākus, Eiropas Savienība veicina sadarbību un labas prakses apmaiņu. Šodien par to, kā labās prakses piemēri tiek integrēti darbībā. Ko varam mācīties no citām valstīm un ar ko dalīties no savas pieredzes.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.