Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Visas dalībvalstis ir vienojušās virzīties uz to, lai ES līdz 2050. gadam kļūtu par pirmo klimatneitrālo reģionu pasaules kartē. Šodien vēlamies pievērst uzmanību šim ambiciozam ES mērķim „klimatneitralitāte 2050”. Iespējams kādam šis gadskaitlis šķiet tik tāls, ka nav pat vērts par to domāt, tā teikt, līdz tam laikam varbūt pasaule uz otru pusi jau sāks griezties. Tomēr jāsaka, ka tik lielu mērķu izvirzīšanai, 30 gadi nav ilgs laika periods un šajā gadījumā lielais mērķis ir sadalīts vairākos mazajos. Palūkojoties vēsturē, 1992. gadā Rio Zemes samitā pieņēma ANO vispārējo konvencija par klimata pārmaiņām.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.