Kad ciemos brauc draugi no citām valstīm, tad domājam, ko varētu celt galdā, lai iepazīstinātu viņus ar mūsu nacionālo virtuvi, cenšamies pagatavot maltīti no pašu mājās audzētiem produktiem. Tomēr jēdziens nacionālā virtuve nemaz nav tik viegli īstenojams dzīvē. Kāds ir  kulinārais mantojums, ar ko varam lepoties?

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir viena no nozīmīgākajām kultūrpolitikas prioritātēm. Tas līdzās materiālajam kultūras mantojumam ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Tas ir viens no galvenajiem pamatiem cilvēces radošumam un kultūras izpausmju daudzveidībai. Nemateriālā kultūras mantojuma pastāvēšana ir balstīta uz tā pastāvīgu praktizēšanu un tālāknodošanu no paaudzes paaudzē noteiktas kopienas ietvaros. 

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.