Eiropas Savienība turpina darbu pie vienotiem minimālās algas noteikšanas principiem. Minimālā darba alga ir zemākais atalgojums, kas darba devējiem ir jāmaksā par nostrādātu pilnu darba laiku. Tā atšķiras un arī turpmāk atšķirsies, jo to ietekmē dzīves dārdzība dažādos reģionos. Šodien raidījumā Eiropas Krustceles. Vienoti daudzveidībā par to, ka ES ir jāizskauž nabadzība strādājošo vidū, tātad, ja cilvēks strādā, viņam ir jānodrošina iztika. Visās ES dalībvalstīs jau ir noteikumi par minimālo algu, tomēr šī darba atlīdzība bieži vien nesedz visas dzīvošanas izmaksas. Eiropas Parlaments, sadarbojoties ar dalībvalstīm, strādā pie Komisijas piedāvātā risinājuma, lai nodrošinātu strādājošiem adekvātu iztiku, kā arī lai atalgojums būtu vienlīdzīgs vīriešiem un sievietēm.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.