Nākamais - 2022. gads pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Ar šādu iniciatīvu klajā nākusi Eiropas Komisija, kas Jaunatnes gada laikā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, vietējām pašvaldībām un pašiem jauniešiem plāno dažādas aktivitātes, lai sniegtu atbalstu paaudzei, kas pandēmijas laikā ir cietusi visvairāk.

Jāpalīdz  jauniešiem atgūt cerību, spēku un paļāvību uz nākotni, parādot jaunas iespējas.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.