Par klimata pārmainām pasaulē tiek runāts arvien skaļāk un visās nozarēs meklēti risinājumi, lai tās pēc iespējas mazinātu. Izņēmums nav arī aviācija, kur Eiropas lidostas līdz 2050. gadam apņēmušās maksimāli mazināt absolūtās emisijas. Tāpēc  šoreiz par to, kā šo mērķi īsteno mūsu lidosta „Rīga”.

Uzņēmums kā vienu no savām pamata prioritātēm ir noteicis ilgtspējīgu attīstību zaļās politikas virzienā. Tas ir sociāli atbildīgs stratēģiskais uzdevums, kura mērķis ir samazināt resursu patēriņu un ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem, būt pievilcīgiem pasažieriem, biznesa klientiem, sadarbības partneriem un investoriem.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.