1991. gada 1. oktobrī ANO ģenerālā asambleja pasludināja šo dienu par Starptautisko veco ļaužu dienu, lai pievērstu uzmanību  sabiedrības novecošanās un vecāka gada gājuma cilvēku problēmām.  Savukārt 2009. gadā arī Latvijas Saeima noteica 1. oktobri par Starptautisko senioru dienu.

Šodien vairāk par senioriem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam un iespējām to mazināt.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.