Šodien raidījumā – par to vai tirdzniecības līgumi  palielina noietu un veicina ekonomisko attīstību.  15. februārī Eiropas Parlaments  apstiprināja Eiropas Savienības  un Kanādas brīvās tirdzniecības līgumu un pagājušā nedēļā  Latvija bija pirmā Eiropas Savienībā, kuras parlaments ratificēja šo  līgumu.  Brīvās tirdzniecības līgumiem ir arī pretinieki. Vieni  no skaļākajiem tirdzniecības līgumu noliedzēji ir lauksaimnieki.  Interesantu pētījumu vakar publiskojusi Eiropas Komisija.  Tajā  atklājies, ka nolīgumi par tirdzniecību var palielināt noietu un dot darbu ES lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas nozarē.  Detalizēti tika izpētīti nolīgumi par tirdzniecību ar trim valstīm: Meksiku, Dienvidkoreju un Šveici. Pētījumu veica neatkarīgs konsultants Copenhagen Economics, kas pētīja, kā lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportu ietekmē trejādi nolīgumi: vecāka tipa, "pirmās paaudzes” nolīgumi, kā nolīgums ar Meksiku, padziļināti, visaptveroši "jaunās paaudzes” brīvās tirdzniecības nolīgumi, kā nolīgums ar Dienvidkoreju, specifiski nozaru nolīgumi, kā nolīgums ar Šveici. Vērtējot pētījuma rezultātus par lauksaimniecību un lauku attīstību atbildīgais Komisijas loceklis Fils Hogans sacīja: "Šie trīs nolīgumi vien ES lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportu ir palielinājuši par vairāk nekā 1 miljardu un šās nozares pievienoto vērtību paaugstinājuši par 600 miljoniem eiro. Tikpat svarīgs ir eksporta pieauguma nodrošinātais darbs tūkstošiem cilvēku visā ES, galvenokārt lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanā. Skaitļi ir uzticami liecinieki tam, ka drosmīgas, izsvērtas vienošanās tirdzniecības jomā nāk par labu Eiropas lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem." No pētījuma redzams, ka nolīgumi veicinājuši plašāku tirdzniecību abos virzienos un audzis arī ievedums no šīm trim valstīm, un tas ļauj ES patērētājiem un uzņēmējiem tikt pie plašāka lauksaimniecības un pārtikas produktu klāsta. Trīs minētie nolīgumi , proti ar Meksiku, Dienvidkoreju un Šveici  ir bijis arī viens no galvenajiem iemesliem tam, ka  2016. gads bijis rekorda  gads  ES lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportā.