Līdz ar Eiropas Parlamenta piekrišanu tuvākajā laikā spēkā jāstājas vairākiem pasākumiem, kas vērsti cīņai pret terorismu. Šos noteikumus dalībvalstīm būs jāievieš arī savos nacionālajos tiesību aktos. Turpmāk ikvienai dalībvalstij, kura reizē ir arī Eiropas Savienības (ES) ārējā robeža, vajadzēs veikt pastiprinātas pārbaudes cilvēkiem, kuri ieceļos vai izceļos no Savienības. Paplašināti arī ES noteikumi par teroristu nodarījumiem un valsts atbalstu cietušajiem teroraktos.