Eiropas Komisija publicējusi ikgadējo analīzi par ekonomisko un sociālo situāciju dalībvalstīs, to skaitā arī makroekonomikas novērtējumu par valsts atlikušo nelīdzsvarotību (no angļ.val. - assessment of remaining imbalances). Šis Komisijas ziņojums tiek saukts arī par Eiropas pusgada ziemas paketi un tas sagatavots par 27 bloka valstīm, izņemot Grieķiju uz kuru attiecas īpaša ekonomikas korekciju programma.