Lai noskaidrotu atbildi uz jautājumu, kas pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ieņems Londonas kā finanšu centra vietu, uz interviju tika aicināti Artis Pabriks un Inese Vaidere. Abi piekrita, ka pašlaik ir grūti prognozēt, kas varētu kļūt vai pārņemt kādas finanšu funkcijas no Londonas, jo vēl ir daudz neskaidrību par Apvienotās Karalistes izstāšanās procesu. Tāpat diskusijas laikā izskanēja ideja, ka Lielbritānija varētu apsvērt iespēju, kurā tā kļūtu par ofšorvalsti jeb pazeminātu nodokļu valsti.