Pagājušā nedēļā Latvijas skolās sākas otrais gads Eiropas Parlamenta Informācijas biroja  Latvijā projektam - “Garšīgie likumi”  , kas sniedz praktiskas zināšanas par pārtikas drošību un patērētāju tiesībām un  Eiropas Parlamenta  paveikto šajās jomās. Projektā “Garšīgie likumi” Latvijas skolās EPIB Latvijā 2016./2017. mācību gadā aicināja iesaistīties vispārizglītojošās skolas (pamatskolu vecāko klašu skolēnus un vidusskolēnus), mudinot jauniešus izprast EP kā viena no ES likumdevējiem darbu pārtikas drošības jautājumos un situāciju Latvijā. Projektam pieteicās vairāk nekā 100 skolas no visas Latvijas.  Projekta rezultātā skolēni noskaidro kas ir ģenētiski modificēta pārtika un vai tā ir sastopama Latvijā, gūst priekšstatu  kā EP lēmumi uzlabo alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti, uzzina  kas ir jaunā pārtika un gūst izpratni  par Eiropas lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu lomu rūpēs par drošu pārtiku Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem. Raidījumā ar projektu “Garšīgie likumi” iepazīstina Eiropas Parlamenta Informācijas biroja   vadītāja Marta Rībele.