Kopējās lauksaimniecības politikas modernizēšana, kā arī vienkāršošana atbilstoši 21.gadsimta prasībām ir jaunais Eiropas Komisijas paziņojums ar kuru tā nākusi klajā, uzsākot publisko arī apriešanu. Fils Hogans lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs uzsvēris, ka tā ir Eiropas Savienības atbildība, lai lauksaimniecības politika būtu atbilstoša mūsdienu garam.