Šī mēneša sākumā  Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija vienojās  par noteikumiem, kas mums pavērs iespēju iegādātos tiešsaistes satura pakalpojumus ceļojumos pa ES teritoriju izmantot tāpat kā mājās. Proti, savus abonētos filmu vai mūzikas kanālus varēsim izmantot arī  atvaļinājumā Horvātijā vai darījumu braucienā uz Dāniju. Pagaidām tas ne vienmēr ir iespējams, jo eksistē tā saucamā ģeobloķēšana. Tagad panākta vienošanās, ka  eiropieši, ceļodami ES teritorijā, drīz vien varēs visā pilnībā izmantot tiešsaistē abonētās filmas, sporta pārraides, e-grāmatas, videospēles un mūzikas pakalpojumus. Šis ir pirmais nolīgums, kas attiecas uz ES autortiesību modernizāciju. Par digitālo vienoto tirgu atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips jauno vienošanos vērtēja atzinīgi, sacīdams, ka  panāktā vienošanās eiropiešiem dos konkrētus ieguvumus. Cilvēki, kas mājās abonējuši piekļuvi iemīļotam seriālam, mūzikas un sporta pārraidēm, varēs to izmantot arī ceļojumos pa Eiropu. Tagad jāvienojas par citiem  priekšlikumiem, kā modernizēt ES autortiesību noteikumus un nodrošināt , ka jaunrades augļi ir plašāk piekļūstami pāri valstu robežām.  Varētu jautāt, cik tas ir aktuāli? Statistika liecina, ka pērn  spēles, attēlus, filmas vai mūziku internetā izmantoja vai lejuplādēja 64% eiropiešu. Vēlmi pēc satura pārrobežu pārnesamības izteica trešā daļa eiropiešu. Jauniešiem šī iespēja ir pat vēl svarīgāka. Puse no jauniem cilvēkiem  uzskata, ka pārnesamībai ir liela nozīme un ka ir svarīgi, lai abonētie pakalpojumi viņiem būtu piekļūstami arī izbraukumos pa Eiropu. Jaunie noteikumi būs jāievēro visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas par maksu piedāvā tiešsaistes saturu. Taču arī bezmaksas pakalpojumi piem., sabiedriskie TV vai radio  varēs atļaut, ka to saturam piekļūst uz citu ES valsti izbraukušie pakalpojuma lietotāji. Vienošanās teksts tagad oficiāli jāapstiprina ES Padomei un Eiropas Parlamentam. Kad noteikumi būs pieņemti, visās dalībvalstīs tos sāks piemērot no 2018. gada sākuma, jo paredzēts 9 mēnešu periods, kura laikā sagatavoties jauno noteikumu piemērošanai.