Viesos uzņēmuma „Veselības aprūpe mājās” vadītājs JĀNIS BEBRIŠS un medicīnas māsa ILITA UPĪTE.