Viesos Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras asociētais profesors, ārsts psihiatrs MĀRIS TAUBE.