Viesos Latvijas universitātes pasniedzējs, psihologs EDMUNDS VANAGS.