Viesos  mājražotāja ANTRA  GAISA  no  Kandavas novada Cēres pagasta.