Neklātienes viesošanās Barikāžu muzejā kopā ar tā  direktoru  RENĀRU ZAĻO.