Tieši mēnesi pirms Latvijas simtgades tika atvērts Nacionālās enciklopēdijas drukātais sējums "Latvija", kura pirmās tirāžas apjoms - 3000 eksemplāri mūsu mazajai Latvijai izrādījās krietni par mazu. Par izdevumu bija milzīga interese, pēc tā izveidojās garas rindas un tas tika izpirkts pāris dienās. Vienīgais mierinājums, ka tieši mēnesi pēc Latvijas apaļās jubilejas pie lasītājiem nonāks enciklopēdijas elektroniskā versija. Nacionālās enciklopēdijas tapšana ir būtiska Latvijas valsts simtgades programmas daļa, un tās saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi.

Nacionālās enciklopēdijas drukātajam sējumam ir 864 lappuses ar vairāk nekā 250 šķirkļiem. Arī autoru kolektīvs ir visai iespaidīgs - kopumā vairāk nekā 200  attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā.

30. oktobra rītā LR2 studijā viesojās  Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors, vēstures doktors Valters Ščerbinskis. Valters strādājis Latvijas Kara muzejā un Latvijas Valsts vēstures arhīvā, ir RSU ārštata mācībspēks, pētījis 15. maija notikumus, Latvijas politiku starpkaru periodā, studentu organizāciju vēsturi un nu jau 4 gadus darbojas, vadot  Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tapšanas procesu. Līdzās citam viņš padziļināti pētījis mūsu valsts pirmos dzīves gadus – no tās pasludināšanas līdz Neatkarības kara beigām, ir grāmatas „1918. – 1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” ievadvārdu autors un pieļauj, ka jaundibinātās Latvijas sabiedrībai, iespējams, bija daudz mazāk iemeslu ticēt savai valstij nekā mums šodien, tomēr cilvēki apbrīnojami drīz to pieņēmuši un apliecinājuši īstu patriotismu.

 Kādā intervijā Valters Ščerbinskis atzinis, ka viņam patīkot mūzika, sevišķi latviešu roks, sešdesmito gadu rokmūzika un folks. Tāpēc ar nepacietību gaidījām tikšanos ar viņu LR2 „100-gades dziesmu krātuvē”, lai papildinātu mūsu enciklopēdisko dziesmu sarakstu ar Valtera izvēlētajām dziesmām.

Valters Ščerbinskis izvēlējās:

Marisa Vētras izpildīto skaņdarbu "Debess tumša, mākoņaina"

 
grupas "Pērkons" izpildīto skaņdarbu "Mana dienišķā dziesma"
 

dziesmu "Asins līst" Inokentija Mārpla izpildījumā

 
grupas "Aurora" izpildīto dziesmu "Barjera"
 
 
kā arī Austrālijas latviešu grupas "Ļembasts" dziesmu "Mašīna", kuru klausieties
audio pielikumā