Tāpat kā gadu iepriekš „Mikrofona 91” aptaujā dominēja grupa „Jumprava”. Šoreiz ar Aigara Krēslas un Ritvara Dižkača dziesmu „Peldētājs”, kuras popularitāti zināmā mērā veicināja arī jautrais, simpātiskais videoklips.

 

Šī aptauja bija raksturīga ar vairākām spilgtām debijām, kā piemēram, Guntars Račs ar paša izpildītu dziesmu „Diena”, tāpat arī  radās divas paralēlaptaujas - „Rokaptauja” un „Šlāgeraptauja” vai „Vecā ratiņa” aptauja, kurā laurus plūca „Saulkrastu kapela” ar „Rudens rozi”.

1992. gadā „Jumprava”, kas dažkārt  tika salīdzināta ar angļu grupu „Depeche Mode”, pārtrauca darbību, vēlākos gados to atkal  atjaunojot. Taču par „Mikrofona 92” populārāko dziesmu kļuva grupas bijušā līdera Aigara Grāvera izpildītā „Klusumā”. Aigars ar „Jumpravu” aptaujā uzvarējis divkārt, vienreiz kā solo mākslinieks.