Viesītes novada pašvaldības muzeja “Sēlija” vadītāja, pedagoģe un kultūrvēsturniece Ilma Svilāne saņēmusi vienu no augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem – Atzinības krusta IV šķiru. Viņa apbalvota par ilggadējo ieguldījumu Sēlijas vēsturisko novadu un kultūrvēsturisko vērtību pētīšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Atzinības krusta virsniece Ilma Svilāne dzimusi un augusi Neretā, bet nu jau ilgu laiku viņas mājas ir Viesīte. 15 gadus Ilma strādā Viesītes muzejā “Sēlija”, astoņus gadus no tiem būdama muzeja vadītāja. Teju 40 dzīves gadi gan aizritējuši pedagoģijas nozarē – Ilma bijusi ķīmijas, bioloģijas, mājturības, kā arī kultūrvēstures skolotāja. Viņa stāsta, ka šīs zināšanas noder, vadot muzeju: „Visu to kopā ņemot, iznāk pamatīga darba pieredze – 39 gadi pedagoģiskajā darbā. Sākums bija tāds, ka tā bija tukša telpa kultūras pilī, kur mēs sanācām kopā un domājām, ko nu lai dara.”

15 gadu laikā tapis vērienīgs muzejs ar trim nodaļām – Mazā Bānīša kompleksu, Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinetu, kā arī ievērojamā Viesītes novadnieka – mediķa Paula Stradiņa skolu. Muzeja kodols, protams, ir krājums. Ilma stāsta, ka tiek atvēlēts ļoti daudz laika un darba, lai savāktu un sagatavotu eksponātus: „Tas ir ļoti smags, melns darbs. Diendienā stundām ilgi ir jāsēž un jāstrādā ar šiem priekšmetiem.”

Viņa atzīst, ka bijis liels pārsteigums, saņemot ziņu par to, ka viņai piešķirts Atzinības krusts: „Tas ir tāds uztraukums, tāds gods, ka es nezinu, kā pret to izturēties.”

Ilmas mērķis vienmēr ir bijis Sēlijas popularizēšana un sēliskās pašapziņas saglabāšana. Pašlaik muzeja darbinieki aktīvi veido ekspozīciju, kas būs veltīta izcilajam Sēlijas novadniekam – Vecajam Stenderam.