Turpmākos gandrīz trīs gadus Rēzeknes novadā plānots īstenot dažādus bezmaksas veselību veicinošus un profilaktiskus pasākumus, lai popularizētu veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē. Šajā laikā iedzīvotājiem tiks piedāvātas dažādas lekcijas, fizisko aktivitāšu nodarbību cikli, atbalsta grupu nodarbības, veselības veicināšanas dienas ar dažādu speciālistu piedalīšanos, nometnes, veselības veicināšanas olimpiādes un citi pasākumi. 

Kā stāsta Rēzeknes novada pārstāve Mārīte Kaļva, šomēnes paredzēti četri pasākumi, kuros plānots iesaistīt vairākus simtus iedzīvotāju no dažādiem novada pagastiem.

““Izbraukuma veselības istabas” katrā pagastā notiek grupās līdz 15 cilvēkiem, un šajā pasākumā cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja veikt slimības profilakses pasākumus - izmērīt asinsspiedienu, holesterīna, glikozes līmeni, nosvērties un nomērīties.”

Kā uzsver projekta koordinatore Velga Lāce, pašlaik “Izbraukuma veselības istabas” vietējie iedzīvotāji jau ir apmeklējuši deviņos novada pagastos.

“Vispirms ir ievadlekcija kā pareizi atpazīt insultu, kā atpazīt infarktu, kā noteikt cukura līmeni asinīs, par cukura diabētu. Visas pārbaudes ir bez maksas.”

Velga Lāce uzsver, ka vietējie iedzīvotāji labprāt izmanto piedāvāto iespēju.

“Jā, varbūt sākumā ir ne pārāk liela aktivitāte, bet pēc tam pakāpeniski viens caur otru nodod informāciju, un attiecīgi tad jau ir pat par daudz. Pierakstās uz nākamo reizi.”

Šomēnes notiks arī nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, kurā piedalīsies 10 bērni, bet nedaudz vēlāk visām iedzīvotāju grupām paredzētajā “Skrējienā pēc veselības”. Tā dalībniekiem tiks sniegta teorētiska informācija par pareizu un nepareizu skriešanu un skriešanas ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī būs iespēja piedalīties skriešanas sacensībās, turpina Mārīte Kaļva.

“Šis pasākums ir paredzēts 100 dalībniekiem uz divām dienām, notiks dažādas veselību veicinošas aktivitātes – skrējieni, nūjošana, arī veselīgu dzīvesveidu izzinošas nodarbības.”

Arī turpmāko gandrīz triju gadu laikā, Rēzeknes novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, informatīvos un sporta pasākumos. Tā, piemēram, septembrī īpaša uzmanība tiks veltīta bērniem un topošajām māmiņām.