Daudzi Jēkabpils jaunieši atraduši iespēju sevi pilnveidot un pierādīt tieši brīvprātīgajā darbā. Ļoti labprāt brīvprātīgos pieņem biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”, kam ir gadiem ilga pieredze šajā jomā.

Biedrībā „Jēkabpils NVO resursu centrs” ir strādājuši daudzi brīvprātīgie, bet pašlaik centrā strādā pieci jaunieši. Lielākā daļa šeit nokļuvuši, pateicoties Nodarbinātības Valsts aģentūrai. Arī Diāna Ivanova: „Iestājos Nodarbinātības Valsts aģentūrā, un man piedāvāja šo iespēju – būt brīvprātīgajai. Šeit strādāju par tulku. Pieredze ir laba.”

Jaunieši uzsver, ka tad, ja izdodas sevi pierādīt, var dabūt arī īstu darbu. Piemēram, Lāsma Zēberga sāka kā brīvprātīgā, bet tagad viņa jau ir brīvprātīgo koordinatore, kā arī atradusi algotu darbu savā specialitātē.

Lāsma stāsta: „Man piedāvāja pastāvīgu darbu, kas sakrīt arī ar manu izglītību  – sāku strādāt „Jēkabpils dolomītā”, kur strādāju vēl joprojām.”

Arī Ilona Sīle ieguvusi darbu, pateicoties tam, ka sākumā viņa strādāja kā brīvprātīgā: „Pašlaik jau vairs neesmu „Jēkabpils NVO resursu centrā”, bet biedrībā „Vides iniciatīvu centrs”, kur esmu lietvede. Pati esmu uzrakstījusi projektu un vēl nodarbinu savu brīvprātīgo.”

Jaunieši uzskata, ka brīvprātīgā darbs vienmēr dod kādu labumu – pat, ja tas sākumā ir darbs bez atalgojuma, tas sniedz jaunu pieredzi un zināšanas, kā arī palīdz pilnveidot sevi.