Daudziem skolēniem ir grūti izlemt, ko darīt pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Nākotnes profesijas izvēle nav viegls uzdevums, tādēļ Jēkabpilī jau vairākus gadus Bērnu un jauniešu centrs piedāvā skolu audzēkņiem iespēju tikties ar augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem klātienē.

Augstskolu un koledžu dienā ik gadu Jēkabpils Tautas nams ir pilns ar skolēniem gan no pilsētas, gan apkārtējo novadu izglītības iestādēm. Jaunieši izmanto iespēju iepazīt mācību iestāžu stendus un aprunāties ar skolu pārstāvjiem, lai noskaidrotu sev interesējošo par studiju programmām, mācību maksu un citiem jautājumiem. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra karjeras konsultante Sarmīte Stikāne skaidro, ka ik gadu pasākumā piedalās mācību iestādes no dažādām Latvijas pilsētām: „Augstskolu diena mums pilsētā notiek jau trešo gadu pēc kārtas un šogad ir pieteikušās 11 augstskolas un koledžas. Mērķis, protams, ir palīdzēt skolēniem izvēlēties īsto ceļu, īsto izglītības iestādi.”

Salas vidusskolas 12.klases skolniece Aija Drozdova atzīst, ka pasākums ir lietderīgs: „Es apmēram zinu, ko gribu mācīties, bet šodien es uzzināju vēl vairāk informācijas. Tas palīdz man izlemt. Šobrīd es domāju, ka tā varētu būt žurnālistika, ko var mācīties Latvijas Universitātē. Vēl viens variants ir Valsts policijas koledža.”

Vidusskolēni uzsver, ka tikšanās ar augstskolu un koledžu pārstāvjiem klātienē ir ļoti būtiska, jo tad var uzzināt daudz vairāk nekā internetā.