Latgales pirmajam atmodas darbiniekam, garīdzniekam un izcilam pedagogam Nikodemam Rancānam veltīta balva svētdien Viļānos, sagaidot Latvijas simtgadi, pasniegta jau trešo reizi. Balva iedibināta, lai novērtētu skolotāja profesiju un akcentētu pedagogu ieguldījumu latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē.

 

Viļānu kultūras namā pulcējās ap 30 Latgales pedagogu, kas šogad izvirzīti Nikodema Rancāna gada balvas saņemšanai. Šogad pieteikumu skaits bijis rekordliels.

Apbalvojumi skolotājiem pasniegti četrās nominācijās.

Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai apbalvojums pasniegts Maltas vidusskolas skolotājam Rihardam Ciblim.

Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju” apbalvota Kaunatas vidusskolas skolotāja Līga Uzulnīce.

Specbalvu nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju” ieguva Balvu profesionālas un vispārizglītojošās vidusskolas; Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotājai Aigai Jansonei.

“Par inovācijām izglītības procesā” N.Rancāna gada balva pasniegta Dagdas vidusskolas skolotājai Aijai Babrei.

Šajā nominācijā specbalvas piešķirtas Viļānu vidusskolas skolotājai Nellijai Gudai un Līvānu novada Rudzātu vidusskolas skolotājam Ēvaldam Kārklim.

“Par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanu un iedzīvināšanu” šogad apbalvota Rēzeknes 5.vidusskolas skolotāja Aelita Andrejeva.

Specbalvu šajā nominācijā saņēma Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Ingūna Zeiļa.

Tāpat par latgaliešu valodas un novadmācību stiprināšanu īpaša balva pasniegta divām skolotājām - Baltinavas vidusskolas skolotājai, lugu latgaliešu valodā autorei Anitai Ločmelei un pedagoģei ar 70 gadu stāžu no Rugājiem Margaritai Stradiņai.

Izcilākajiem pedagogiem pasniegta īpaša balva – sudraba pakavsakta, ko speciāli šim pasākumam izgatavojis rotkalis Rihards Ciblis no Rēzeknes novada Maltas pagasta.