Pieminot monsinjora Nikodema Rancāna daudzveidīgo pedagoģisko un sabiedrisko darbību, izsludināta pedagogu pieteikšana konkursam izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem „Nikodema Rancāna Gada balva 2017”. Pretendentus var pieteikt skolas vai augstākās izglītības iestādes, skolēnu un studējošo pašpārvaldes, vecāku komitejas, kā arī biedrības un nevalstiskās organizācijas. Konkurss notiek jau trešo gadu.

Lai stiprinātu pedagoga profesijas prestižu un izceltu viņu veikumu pedagoģiskajā darbībā, kā arī, pieminot izcilo katoļu garīdznieku, pedagogu Nikodemu Rancānu. Līdz 12. septembrim Nikodema Rancāna balvai pieteikt Latgales izcilākos pedagogus aina Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja Līvija Plavinska: “Pieteikumu iesniegšanas termiņš šogad ir garāks salīdzinājumā ar citiem gadiem. Pieteikties var praktiski jebkurš. Es domāju,ka šī balva ir ļoti svarīga un ceru, ka šī trešā reize nebūs pēdējā, un ka mums pietiks spēka un atbalstītāju.”

Balvas nozīmību apstiprina arī Viļānu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Kroiča, kura pērn sudrabā kalto pakavsaktu saņēma nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā”.

“Šī balva uzliek arī atbildību, jo tas ir liels gods. Es vienmēr saku paldies Dievam, ka man ir tik labi bērni, un arī es varu tikt pie balvas un piedalīties tik skaistā pasākumā.”

Balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija šogad notiks Viļānu kultūras namā. Pērn konkursam tika pieteikti 16 pretendenti no astoņiem Latgales novadiem.