Šogad aprit desmit gadi kopš dibināts Rāznas Nacionālais parks. Parka pastāvēšanas gadadienai par godu ir tapusi grāmata - “Rāznas Nacionālajam parkam 10”. Grāmatā apkopoti dabas un cilvēku stāsti, kurus papildina krāšņas fotogrāfijas. Grāmatas autore ir dzejniece un publiciste Anna Rancāne, un fotogrāfs Andris Eglītis Rāznas iemūžināja dabas ainavas un cilvēkus.

Grāmata “Rāznas Nacionālajam parkam 10” ar skaistām dabas un cilvēku fotogrāfijām, dabas un cilvēku stāstiem. Grāmata ir teju desmit gadu izlolots sapnis. Tās saturs un izskats tika pilnībā nodots to autoru: Annas Rancānes un Andra Eglīša rokās.

“Tas būtībā ir viņu skatījums uz teritoriju, un viennozīmīgi tā ir daba un cilvēks, jo cilvēks vienmēr ir dzīvojis Rāznas Nacionālajā parkā, viņš tur ir saimniekojis, veidojis ainavu, kopis savu īpašumu. Tā grāmata ir sinerģija un tāds komplekss skatījums uz šo teritoriju: daba, dabas vērtības, cilvēki, cilvēku likteņi šai vietā,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize.

Grāmatas zīmogs ir Rāznas ezers un tās apkārtnes iedzīvotāji. Grāmatas autore Anna Rancāne uzsver, ka katrai vietai un tās iedzīvotājiem ir savs īpašais raksturs. Grāmatas tapšanas gaita Annai Rancānei bija personīgi tuvs darbs.

“Man pašai visvairāk patika šīs sarunas ar vecajiem Rāznas puses iedzīvotājiem, ar sirmo kundzi no Kaunatas Staņislava, viņai pāri jau 90, kura stāstīja visu savu dzīvi, kā viņa šeit dzīvoja. Būtība viņas dzīve ir kā tāda Latvijas vēsture. Arī Rāznas zvejnieks, kas stāstīja par to, kāda ir bijusi Rāzna, kādas zivis ir bijušas, viņam ir savdabīga šī te Rāznas filozofija” stāsta grāmatas autore Anna Rancāne.

Katram no iedzīvotājiem Anna jautāja, kad, viņuprāt, Rāzna ir visskaistākā, uz šo jautājumu cilvēkiem nav bijis viegli atbildēt, tomēr atbildes esot ļoti interesantas. Grāmatas atvēršana paredzēta Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā konferencē “Rāznas Nacionālā parka pirmie 10 gadi”. Konference notiks Latgales vēstniecībā “Gors” 23.novembrī. Grāmata tiks dāvināta konferences dalībniekiem, vietējām pašvaldībām, bibliotēkām un izglītības iestādēm.