Carnikavas novada Gaujas ciems šovasar kļūs par divām ielām bagātāks. Gar kādreizējām zvejnieku sētām jau pērn gadā izveidots viens asfaltēts ceļa posms, bet šogad darbi tiek turpināti.

Vietējie iedzīvotāji nosmej, beidzot civilizācija atnākusi arī līdz mums. Stasta uzņēmēja Anita Bagrija: " Mums  ir neliels uzņēmums, ceļš mums ir ļoti vajadzīgs, lai varētu normāli izbraukt ar mašīnu. Līdz šim mums bija jāvelk zābaki un tad, atnākot, jāpārvelk kurpes."

Viens ceļa posms izbūvēts jau 2013. gadā, piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu, bet šovasar par pašvaldības līdzekļiem uzsākta jaunā ceļa otrā kārta. ''Carnikavas komunālserviss'' direktors  Gunārs Dzenis uzsver, ka svarīgi tas ir ne tikai šīs ielas iedzīvotājiem: "Ceļš tiek turpināts, lai varētu savienot ar Dzirnupes ielu, tādējādi gājēji un velosipēdisti, nešķersojot dzelzceļu, varētu nokļūt Carnikavā."

Līdztekus jaunajai Bangu ielai, uzsākta arī Meduskalna ielas būvniecība. Gan izbūvētajā ceļa posmā, gan topošajās ielās tiks uzstādīts arī ielu apgaismojums. Būvniecība no pašvaldības budžeta prasīs 75 000 eiro, un to  plānots pabeigt līdz  rudenim.