Valsts pētījumu programmā „Covid-19 seku mazināšanai” līdz gada beigām tiek īstenoti 10 projekti, kuriem starptautiskie zinātniskie eksperti piešķīruši augstu novērtējumu un kuru galvenais mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus. Vienā no pētījumiem „Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” iesaistījušies vadošie dažādas sociālo zinātņu jomas pārstāvoši zinātnieki no četrām ievērojamākajām Latvijas universitātēm. Šis projekts balstīts uz sešiem tematiskajiem virzieniem.

„Nākotnes pieturas” viešņa RSU asociētā profesore, Komunikācijas fakultātes dekāne, Dr.sc.soc. Anda Rožukalne ir tematiskās sadaļas „Profesionālie un sociālie mediji un to auditorijas, aktīvisti un brīvprātīgie, žurnālistika un veselības komunikācija COVID-19 krīzes laikā” vadītāja. Zinātnieku mērķis ir izvērtēt sabiedrības medijpratības līmeni un noturību pret dezinformāciju pandēmijas laikā, analizēt sabiedrības reakcijas un viedokļus par krīzes situāciju, par valstī noteiktajiem ierobežojumiem, par publiski izskanējušajiem viedokļiem un paziņojumiem, kā arī sagatavot izvērtējumu par informācijas efektivitāti un sniegt priekšlikumus par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem un viltus ziņu novēršanu. Šobrīd jau norisinājušās vairākas aptaujas, kurās pētīta ziņu auditorijas emocionālā reakcija, attieksme un ziņu lietotāju paradumi. Turpinājumā iecerēts apkopot datus par tiem, kas noticējuši viltus ziņām un maldinošai informācijai, analizējot uzskatus, motivāciju un uzvedību.

Anda Rožukalne ir pieredzējusi mediju eksperte, viņas pētniecisko interešu lokā ir mediju pratība un žurnālistiskās vērtības. Profesore darbojusies ne tikai daudzos starptautiska mēroga medijpratībai veltītos projektos un bijusi Erasmus Teacher Exchange viespasniedzēja Somijā, Islandē, Zviedrijā un Grieķijā, bet ir arī trāpīgu un veselīgi kritisku recenziju par populāriem TV raidījumiem autore.