„Kosmoss ir tuvāk nekā Daugavpils” - tā apgalvojis „Nākotnes pieturas” viesis, LU Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš. Un kopš Jāņu dienas tas kļuvis vēl tuvāks, jo laikā, kad atpūtāmies pēc Līgo nakts priekiem, saņēmām arī kādu priecīgu ziņu – Latvija ieguvusi Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusu. Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem turpmāk pavērsies jaunas iespējas sadarbībai ar Eiropas kosmosa industriju, iesaistīšanās Eiropas kosmosa misijās ļaus pilnveidot augsto tehnoloģiju prasmes un kompetences, kā arī sekmēs augstskolu pētniecības un studiju bāzes attīstību. Kosmosa nozare Latvijā un Eiropā ir starpdisciplināra nozare, kas ietver  vides aizsardzības, klimata pārmaiņu, enerģētikas, telekomunikāciju, satiksmes, civilās drošības un citu jautājumu risināšanu. Daļā no  virzieniem, kurā darbojas EKA, Latvijai jau pastāv augsta pētniecības un inovāciju kapacitāte, piemēram, lietišķajā fizikā, optikā, multidisciplinārās materiālzinātnēs. Arī pašlaik Latvijā tiek īstenoti vairāki desmiti kosmosa tehnoloģiju attīstības projektu.

LU Astronomijas institūts veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus astronomijā, ar to saistītajās starpnozarēs, kā arī pētījumus, kas saistīti ar Zemes mākslīgo pavadoņu jeb satelītu lāzermērījumiem un ar to saistītām tehnoloģijām. Institūtā veiktie mērījumi ir vieni no pasaulē labākajiem kosmiskās ģeodēzijas jomā, un šobrīd tas ierindojas pasaules labāko lāzermērījumu sistēmu „Top desmitniekā”. Astronomijas institūts ir viena no 40 Starptautiskā Lāzerlokācijas Servisa stacijām, kuras nodarbojas ar ļoti precīzu Zemes orbītā esošu kosmisko pavadoņu atrašanās vietu mērīšanu. Satelītu lāzerlokācija tiek izmantota, lai noteiktu koordinātas uz Zemes virsmas, precizētu satelītu kustību orbītā, pārraudzītu kosmisko telpu, kā arī pārbaudītu fundamentālās fizikas teorijas

Astronomijas institūtam pieder divas observatorijas, kas sekmīgi piedalās starptautisku projektu realizācijā – Astrofizikas observatorija Baldonē, Riekstukalnā, un Fundamentālā Ģeodinamiskā stacija Rīgā, LU Botāniskā dārza teritorijā.