Listērijas (Listeria monocytogenes), kampilobaktērijas (Campylobacter), jersīnijas (Yersinia) un salmonellas - šie skanīgie vārdi patiesībā ir visai riebīgas mikrobūtnes, kas rūpējas par labvēlīgu vidi dažādām slimībām. Taču tās ietilpst „Nākotnes pieturas” viesa - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktora, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūta profesora Dr.med.vet., Ph.D. Aivara Bērziņa pētniecisko interešu lokā.

Profesors zinātņu doktora grādu savulaik ieguvis Helsinku universitātē, kur vēlāk bijis arī lektors un nodarbojies ar pētniecību, bet kopš 2013. gada ir „BIOR” direktors un absolūts sava institūta patriots. Institūta "BIOR" misija ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, pārtikas un vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, veikt pētniecisko darbību, kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā, turklāt kļūt par vienu no vadošajiem pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centriem ne vien ziemeļvalstu reģionā, bet arī Eiropas Savienībā.

Šobrīd  zinātniskais institūts „BIOR”  ir arī viens no sadarbības partneriem Valsts pētījuma programmas „COVID-19 seku mazināšanai” projektā „Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā". Šajā pētījumā īpaša uzmanība tiks pievērsta mājdzīvniekiem, kuru saimnieki inficējušies ar koronavīrusu, kā arī tiks veikta notekūdeņu analīze. Projekta mērķis - izmantojot multidisciplināru pieeju, raksturot SARS-COV-2 epidemioloģisko izplatību Latvijā un izstrādāt efektīvas nākotnes epidēmiju kontroles stratēģijas..