Teiči ir Lielākais dabas rezervāts Latvijā un tā nozīmīgāko daļu aizņem sūnu purvi. Tie ir starp lielākajiem un neskartākajiem šāda veida purviem visā Baltijā. Kopējā dabas rezervāta platība ir 19779 ha, no kuriem 69% aizņem purvs.

Tas glabā un pilnīgi par brīvu  attīra gruntsūdeņus milzīgā Latvijas daļā, lai akās būtu ūdens un tas būtu tīrs.

Teiču purvs kopā ar Lielo Pelečāres purvu kopš 1995.gada ir iekļauts Ramsāres konvencijas starptautiski nozīmīgo mitrāju un putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

Šādi rezervāti, galvenokārt, tiek dibināti, vietās, kur saglabājušās cilvēku maz ietekmētas ekosistēmas un retas, izzūdošas sugas. Šīs ir tās vērtības, ko nepieciešams pēc iespējas vairāk pasargāt no dažādiem traucējumiem, nomīdīšanas, ugunsgrēkiem, piesārņojuma, sugu atradņu apzinātas vai nejaušas postīšanas un iznīcināšanas.

Tāpēc ir svarīgi apzināt šīs vērtības. Projekts "Dabas skaitīšana", ko īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, sabiedrības informēšanu nodrošinot ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu, arī cenšas apzināt šīs Latvijā esošās dabas vērtības.

Vērtību saglabāšana ir arī viens no rezervāta izveidošanas mērķiem. Teiču teritorijā tāpēc nenotiek nekāda cita veida saimnieciskā darbība, kā vien biotopu jeb ar augu un dzīvnieku vides saglabāšanu saistīti pasākumi. Savukārt apmeklējumi, kuri ierodas apskatīt rezervātu ir atļauts pārvietoties nelielās grupās un tikai pa izziņas takām.

Vairāk par Teiču dabas rezervāta burvību un sajūtām, kas tur pārņem atrodoties stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

„Pretēji tam, ko esam raduši redzēt ikdienā, šī ainava izceļas ar brūniem toņiem, daudziem akačiem, labirintiem. Savukārt šīs skaņas, kas atbalsojas purvā, liekas, ko gan tur īpašu var dzirdēt. Taču dzērvju balsis, kas piepilda purva klajumus, izstaigā visas purva malas, mežu ielokus un ezera spoguļus - rada tādu pavisam nereālu mežonīguma, pavisam nereālu vientulības sajūtu, kas daudziem nav nemaz piedzīvota, bet viņa ir ļoti, ļoti īpaša sajūta.”

Arī Imants Ziedonis ir teicis, ka dzīve ir viens vienīgs mirklis un laime sastāv no daudziem šādiem mazākiem mirkļiem. Nu tad skrienam visi kopā, bet atrodam laiku apstāties un paraudzīties mums apkārt. Lai skan Noras Bumbieres un REO izpildītā dziesma “Zib mūža rats”.