„Viņa to dara no sirds – bet reizē tas arī nav vienkārši, tas ir ļoti dziļi. Viņa to dara ļoti patiesi. Un tas arī ir tas, ar ko viņa notur, jo tad, kad viņa sāk dziedāt, viņa nepārmainās, viņa nav aktrise, viņa ir viņa” – šie Imanta Kalniņa pirms astoņiem gadiem teiktie vārdi ir izlasāmi grāmatā „Austra Pumpure. Mana un Tava”.

Šodien, kad no Latvijas dziesminieku kustības aizsācējas dzimšanas brīža aprit deviņdesmit gadi, es aicinu katru no mums atcerēties, ko tieši viņam nozīmē Austra Pumpure. Kāds, iespējams, atcerēsies Austras dziedāšanu Liepājas teātra izrādēs, kur sešdesmito gadu vidū viņa satikās ar Imantu Kalniņu. Kāds cits, iespējams, atcerēsies leģendāros septiņdesmito un astoņdesmito gadu Rīgas koncertus Mākslas darbinieku namā un Leļļu teātrī. Vēl kāds – Atmodas laiku vai deviņdesmito gadu vidū izveidoto Liepājas teātra aktrišu folkloras kopu „Atštaukas”, bet vēl kāds – sadziedāšanos Austrasdienās vai Latvijas dziesminieku saietus „Lielkrūzēs”, kurus kuplināja autobuss ar Austrasbērniem.

Jā, par Austrasbērniem jeb Austras Pumpures iedvesmotiem, iedziedātiem vai izskolotiem sevi uzskata ļoti daudzi Latvijas mūziķi, te minēšu vien dažus – Ievu Akurateri, Arni Miltiņu, Zani Šmiti, Uldi Ozolu, Antu Eņģeli, Juri Hiršu, Silviju Silavu, Lailu Ilzi Purmalieti, kā arī jaunākus – mūsu kādreizējo kolēģi Ēriku Pozemkovski un Inesi Muižnieci.

Tomēr Austra Pumpure turpinās ne tikai klausītāju atmiņās un Austrasbērnos, bet arī Austrasbiedrībā un tās rīkotajās Austrasdienās, kad ap 5. martu, kad Austrai vārda diena, notiek plaši dziesminieku koncerti gan Rīgā, gan Liepājā, kur kādu laiku ir arī jauna kultūrvieta – Austras istaba.

Mākslas galerijas „Roma” pagrabstāvā esošo Austras istabu šī gada pavasarī ar koncertu atklāja Ieva Akuratere, kura par Austru Pumpuri saka: „pie viņas es mācījos muzicēšanu un klausīšanos, dziedāšanu un saprašanu. Austra mācīja patiesumu, vienkāršību un cilvēcīgumu, viņa gribēja, lai cilvēkus apgaro dziesmu cēlais spēks. Prieks, ka tagad ir radīta vieta, kur Austras Pumpures mantojumu tālāk skandina viņas bērni, mazbērni un sekotāji”.

Kopš atklāšanas Austras istabā notikuši dažādi pasākumi – dziesminieku koncerti, dzejnieku viesošanās, dziesmu rakstīšanas nodarbības, bet šai pirmdienā Austras istabu pieskandinās Austrasbērnu balsis, tā pieminot leģendāro dziesminieci.

Ar Austras Pumpures izpildīto „Atbalsi” arī izskanēs šis stāsts, vien daži vārdi par albumu, no kura ņemts šis ieraksts. 1995. gadā to klajā laida mūzikas izdevniecība „Balss” un kādreizējais šīs izdevniecības producents Armins Ronis, tagadējais Latvijas Radio Divi direktors, man stāstīja, ka ar šlāgerizlasēm sapelnīto naudu tika nolemts ieguldīt „nopietnākos” ierakstos un tā tika izdoti divi Austras Pumpures un Austrasbērnu albumi – viens ar Imanta Kalniņa dziesmām, bet otrs – ar latviešu tautasdziesmām.

Zīmīgi, ka tolaik ļaužu pirktās un izdevējiem naudu nesušās šlāgerdziesmas šodien atceras vien retais, kamēr Austras dziesmas turpina dzīvot – gan jaunāku un vecāku Austrasbērnu izpildījumā, gan arī Latvijas Radio 2!