Šīs dienas Stāstu Rakstu raidījumā atcerēsimies rakstnieci, dzejnieci un dramaturģi Annu Brigaderi (attēlā - centrā), pieminot viņu 157. gadskārtā, kura bija vakar - 1. oktobrī.

Lai arī krietns laiks, kopš Brigadere ir mūžībā, tomēr viņas vārds spilgti iemirdz latviešu literatūrā, rakstniecībā un tikpat spilgti mirdz viņas darbi. Pirms stāstu jums par Brigaderes daiļradi, gribu nolasīt Zentas Mauriņas sacīto, kura Brigaderi raksturojusi ar pieciem vārdiem, visi ar “S” burtiem - skaidra, skarba, stipra, spītīga un strādīga. Lasot vairākus Annas Brigaderes darbus, šķiet, ka tieši strādīgums un spītība ir bijušas tās īpašības, kuru dēļ Brigaderes vārds vēl šodien ir latviešu rakstnieku rindās. Viņas pirmais darbs ir stāsts “Slimnīca”, kuru viņa sacerēja ap 1893. gadu, pāris gadus vēlāk publicēta Brigaderes pirmā grāmata - stāsts "Vecā Karlīne".

Māksliniece rakstījusi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sava mūža laikā viņa paveikusi daudzus izcilus darbus - viens no skaistākajiem ir jaunības triloģija "Dievs, daba, darbs”, kuras sižeta pamatā ir Brigaderes bērnības un jaunības pārdzīvojumi. Galvenais tēls ir mazā „Annele”, kura iepazīst dabu, darbu un to, ko sauc par dzīvi.

Domāju, ka Brigaderes vārds daudziem no mums saistās ar pasaku lugām - ar “Maiju un Paiju”, ar “Lolitas brīnumputnu”, “Princesi Gundegu un karali Brusubārdu”, vai visiem tik labi zināmo un mīļo “Sprīdīti”. Tālajā 1903. gadā Rīgas Latviešu teātra direktors Jēkabs Duburs bija lūdzis rakstnieci, lai viņa iztulko kādu bērnu lugu, un Brigadere nebija varējusi neko piemērotu atrast un tā vietā trīs diennakšu laikā pati sarakstīja bērnu lugu “Sprīdītis”. Un 1903. gada decembris bija brīdis, kad luga pirmo reizi iestudēta, tā kļuva ļoti iemīļota un pieprasīta. Pēc neilga laika, 1904. gadā, iznāca grāmata, vēlāk luga izdota vairākās valodās, tā ir iestudēta uz teātru un skolu skatuvēm, un pēc lugas motīviem izveidota mākslas filma. Mazais “Sprīdītis” aicina ikvienu doties līdzi viņa laimes un laimīgās zemes meklējumos.

Fragmentu no filmas klausieties audio pielikumā

“Sprīdīša” ceļi aizveda it visur. Viņš sargāja Vēja mātes dēlus, uzveica milzu Lutausi, pievarēja Sīkstuli, aizstāvēdams sirmu večuku, un kur vien gāja, ceļā sastaptie, arī labsirdīgais večuks, viņam vaicāja:

Fragmentu no filmas klausieties audio pielikumā

Dodoties tālāk, ar brīnumsvilpīti un sprunguliņu rokās, Sprīdītis uzveica velnu un atbrīvoja karaļpili no nelabā varas. Tik daudz svešās malās piedzīvojis, viņš saprata, ka ne zelts, ne karaļvalsts, ne princese Zeltīte viņam laimi nenesīs, jo cilvēka īstā vieta ir viņa mājas un dzimtā zeme.

Fragmentu no filmas klausieties audio pielikumā

Brigaderes dzimtā vieta ir Tērvete, tur ierīkots rakstnieces muzejs “Sprīdīši” kas aicina sastapt “Anneli”, “Maiju un Paiju”, “Sprīdīti”, citus mākslinieces darbu tēlus, iepazīt rakstnieces dzīvi un daiļradi.