1835. gada 31. oktobrī ir dzimis Krišjānis Barons, bet 1868. gada 31. oktobrī dzimis Pīters Smeļters. Dzimšanas datums gan nav vienīgais, kas vieno Dainu tēvu un katoļu garīdznieku, jo abi ir folkloras vācēji. Pītera Smeļtera vecāki pat nesapņoja, ka viņu bērns varētu izaugt par izglītotu vīru, kas arī pats mācīs. Varakļānu pagasta Kokaros mītošā Smeļteru ģimene bija nabadzīga un Pēteris jeb Pīters tikai ar vietējā baznīckunga palīdzību ieguva izglītību. Mācījies gan skolā, gan pašmācībā, līdz ticis Pēterburgas garīgajā seminārā. Jau semināra laikā Smeļters sācis vākt Latgales tautasdziesmas un uz to viņu mudināja kāds cits Latgales garīdznieks Francis Trasuns. Jāsaka, ka tas viņam arī ļoti labi padevās un Smeļters Baronam iesniedza ap 3000 tautasdziesmu un kopā ar Baronu arī strādāja, lai ieviestu vienotus  ortogrāfijas principus latgaliešu tautasdziesmām.  Tā arī, no pašas jaunības, visu mūžu Pīters Smeļters rūpējas par Latgales folkloru un valodu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzē „Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam” atrodama informācija par to, ka 1899. gadā, tieši pirms Latgales drukas aizlieguma Pīters Smeļters izdevis latgaliešu folkloras krājumu „Tautas dzīšmu, meikļu un parunu voceļeite”. Pie tam viņš bijis arī krājējs un privātā bibliotēkā savācis bagātīgu 19. gadsimta otrajā pusē izdotu latgaliešu grāmatu krājumu, kā arī manuskriptus – vairāku garīdznieku sprediķu krājumus, arī Franča Trasuna un Pītera Miglinīka rokrakstus. Šos materiālus viņš nodevis 1935. gadā Rēzeknē rīkotajai Latgales grāmatu izstādei.

Pīters Smeļters bija arī pirmā Latgales kongresa dalībnieks. Pagājušā gada aprīlī mēs atzīmējām Latgales kongresa simtgadi. Kongresā pieņemtais lēmums, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem novadiem, bija ļoti svarīgs solis Latvijas valsts dibināšanai. Tāpēc arī šo stāstu noslēgšu ar dziesmu no Latgales mūziķu izdotās dziesmu izlases „Celīs, bruoļ!” par godu Latgales kongresa un Latvijas valsts simtgadei. Dziesmas „Dod, Dieviņi, vakarā” solisti Arnis Slobožaņins, Juris Vucāns un Kristaps Rasims.