Šīs dienas Stāstu Rakstu raidījumā ceļosim uz Vidzemi, uz Liepas pagastu un iepazīstināšu jūs ar vienu no Latvijas dabas brīnumiem - Līču Laņģu klintīm.

Ļoti iespējams daudziem no mums tās ir mazpazīstamas, taču noteikti apskates vērtas un tās ir kļuvušas par iecienītu apskates objektu un pastaigas vietu gan tūristu, gan arī Latvijas iedzīvotāju vidū. Līču Laņģu klintis ir apmēram kilometru gara klinšaina smilšakmens krauja, kas ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis. Atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, precīzāk, Gaujas senlejas kreisajā krastā. Vienas no lielākajām klinšu sistēmām mūsu valstī. Kā norādīts Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā, tad Līču klintis dēvējamas par iespaidīgākajām – tām ir līdz 30 m augsts un ap 200 m plats smilšakmens atsegums. Savukārt Laņģu klintis ir līdz 11 m augstas.

Jautāsiet, kas ir tas, kas padarījis šīs klintis tik īpašas!? Šeit noteikti jāmin klinšu atseguma raksturīgākā iezīme, proti, tie ir daudzie avoti un to alas. Kopumā astoņi lieli avoti, deviņas alas un nišas. Lielu daļu no klintīm aizsedz koki, un tieši tas ir iemesls, kāpēc daudzi laivotāji, kas brauc pa Gauju, nemaz tās nav pamanījuši. Lai tās apskatītu un novēru visā krāšņumā, vislabāk doties pa klinšu taku. Lūkojot Līču Laņģu klintis, iespējams vērot arī tur sastopamās daudzās reto augu sugas, tāpat iespēja apskatīt dažādus kukaiņus, arī putnus, ziemas periodā tur mīt arī sikspārņi, bet tad ieteicams tos netraucēt. Ainaviski skaistas Līču Laņģu klintis ir katrā no gadalaikiem, arī tagad “zelta rudenī”, un varbūt tieši šis ir laiks, lai aizceļotu uz Vidzemes pusi, savām acīm raudzītu šo dabas brīnumu, par kuru ikdienā tik bieži nemaz nedzirdam. Līdzās klintīm plūst Gauja, atrodas citi Gaujas Nacionālā parka apskates objekti - gan interesantākie ģeoloģiskie veidojumi, pilskalni, alas, aizsargājamas augu un dzīvnieku  sugas, gan arī kultūrvēsturiskais mantojums. Jāpiemin, ka šis, Latvijas simtās dzimšanas dienas gads ir arī Gaujas Nacionālā parka  45. jubilejas gads.