18. novembrī apaļi 100 apritēja mūsu valstij, savukārt šodien tāda  pat izcila jubileja ir biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK), kas dibināta 1918. gada 20. novembrī un sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Sākotnēji šīs idejas autors bija šveiciešu uzņēmējs Anri Dinans, kuru šokēja kara laukā bezpalīdzīgi atstāti ievainoti cilvēki, mudinot izveidot organizāciju, kas varētu ikvienam  sniegt humāno palīdzību. Pirmo šādu palīdzības komiteju radīja Šveicē 1863. gadā, bet pēc gada Šveices valdība sasauca 16 valstu konferenci, kas izstrādāja rekomendācijas medicīnas palīdzības sniegšanai karavīriem. Un par mediķu struktūrvienību simbolu kļuva sarkanais krusts.

Latvijā pagājušā gadsimta sākumā pazīstami ārsti,juristi,inženieri un sabiedriskie darbinieki parakstīja protokolu par LSK biedrības nodibināšanu, un kopš tā laika biedrība savu darbību nav pārtraukusi. Tās pirmais vadītājs bija ķirurgs Jānis Jankovskis, dažus  gadus vēlāk izveidojot LSK Jaunatnes un žēlsirdīgo māsu apvienību, bet 1923. gada 10. janvārī LSK uzņēma Starptautiskās Sarkanā Krusta Komitejas līgā, tātad, federācijā.

Laika gaitā LSK ir saglabājis savu uzticību kustības galvenajiem principiem, proti, kā valsts palīgam humānās palīdzības jomā, cenšoties uzlabot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, palīdzot visiem cilvēkiem - bez jebkādiem aizspriedumiem un  diskriminācijas, kuri ir nonākuši krīzes situācijās. Tas ir individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem,s ekmējot krīzes situācijas atrisināšanu un veicot šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

LSK ir ap 7000 biedru, pāri 2000 brīvprātīgo, 252 nodaļas un arī vairākas jaunatnes nodaļas.

LSK darbība, kurai šodien aprit 100 gadu, ir balstīta Sarkanā Pusmēness kustības 7 pamatprincipiem, un tie ir - humānisms, neitralitāte, neatkarība, objektivitāte, brīvprātība, vienotība un visaptverošums.