Lašupes – upes, kurās ir lasis. Katru rudeni laši pēc barošanās sezonas Baltijas jūrā atgriežas upē, vietā, kur pirms aptuveni 5 gadiem paši izšķīlušies no ikriem. Laši, jo īpaši to mazuļi, tā pat kā arī viņa sugasbrāļi – taimiņi un foreles – ir ļoti jutīgi pret ūdens kvalitāti.

Latvijā vēsturiski lielākā lašupe ir uzskatāma Daugava, kuras dabiskais tecējums mūsdienās diemžēl ir aizsprostots ar lielajiem HES, līdz ar to šeit vairs nenoris dabisks lašu nārsts, bet lašu populācija tiek uzturēta mākslīgi – regulāri ielaižot lašu mazuļus. Šobrīd galvenās lašupes ir Salaca, Gauja, Venta un Irbes upe, kuras tad attiecīgi ir ļoti svarīgi nosargāt!

Laši savas nārsta vietas izvēlas galvenokārt lielajās upēs, taču taimiņi, izvēlas arī lielo upju pietekas. Piemēram, Gaujā ir novērota lašu migrācija pat 250 km attālumā no grīvas, savukārt, taimiņu nārsts Gaujas pietekā novērots pat 320 km attālumā no jūras.

Laši un taimiņi savas nārsta ligzdas veido upes straujtecēs, kur, ar vēderu un asti notrinot aplikumu un netīrumus no oļiem, iznērš ikrus, kuri, upes ūdenim mutuļojot, tiek nepārtraukti apgādāti ar ūdenī izšķīdušo skābekli. Tālākai ikru attīstībai ir ļoti svarīgi, lai pēc ikru iznēršanas aptuveni pusgadu tie netiktu apklāti ar dūņu vai sedimentu, t.i., piemēram, bebriem uzbūvējot dambi lejpus nārsta vietas. Svarīgi, lai arī nenotiktu lielas ūdenslīmeņa svārstības un ikri nenonāktu sausumā.

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Vecākais valsts vides inspektors Jānis Pērle norādīja, ka lietainie laika apstākļi ir bijuši labvēlīgi lašiem un tā sugasbrāļiem.

„Šis rudens ir iesācies ar pamatīgiem nokrišņiem, kas, protams, lašiem un taimiņiem ir labvēlīgi – tiem būs iespēja migret augstāk pret straumi, būs mazāk šķēršļu, kā arī maluzvejniekiem ir mazāka iespēja iegūt tos savos lomos.”

Ne velti laša attēls savulaik atradās uz viena lata monētas, lasis ir viens no mūsu simboliem un mums visiem kopīgi arī jāstrādā pie tā, lai tas tiktu saglabāts nākamajām paaudzēm.

Turklāt par lašiem un lašupēm šobrīd iespēja vairāk iepazīties interaktīvā izstādē „Lasis godā celts”, taču to aplūkot iespējams Salacgrīvā.