„Kokles ir visvairāk apcerētais un apbrīnotais latviešu mūzikas instruments. Ar koklēm saistās senākās, visvairāk izpētītās spēles tradīcijas, taču arī inovācijas un jaunrade. … Folklorā atrodamie motīvi glabā priekšstatu par koklēm kā par dziedošo, „apdvēseļoto” koku (tradicionāli kokles cirta no koka), kurā iemiesojusies cilvēka dvēsele. Mitoloģiskajā aspektā kokles jeb „zelta kokles” ir saistītas ar debesu sfēru un instrumentu hierarhijā ieņem augstāko vietu. Tautas atmiņā ir uzskats, ka „kokles ir no Dieva”.

Tas ir Latvijas Universitātes asociētā profesora, etnomuzikologa Valda Muktupāvela komentārs Latvijas kultūras kanonā iekļautajai vērtībai „koklei un koklēšanai”. Rītdienas jubilārs Valdis Muktupāvels noteikti ir daudz darījis, lai viņa pieminētajā tautas atmiņā kokle saglabātos un saglabātos kā gaišs un dievišķs instruments. Pirms astoņiem gadiem klajā nāca grāmata „Kokles un koklēšana Latvijā”. To varētu nosaukt par koklētāju rokasgrāmatu, pie tam noderīga tā ir gan pieredzējušiem koklētājiem, gan iesācējiem. Grāmatā ir aprakstīts viss par koklēm, sākot ar kokļu vēsturi un koklēšanas tradīcijām, par kokļu dažādību, kā arī par šī instrumenta uzbūvi. Tomēr nenovērtējama grāmatā ir mācību daļa ar skaņojumu piemēriem, akordiem, vingrinājumiem un dažādām latviešu melodijām. Vēl Valdis Muktupāvels parūpējies par pievienoto vērtību – audiodisku „Koklētprieks – skaņojumi, vingrinājumi, repertuārs”.  

Kokle ir populārākais tautas mūzikas instruments, bet tas noteikti nav vienīgais, kuru spēlē un ir pētījis Valdis Muktupāvels. Vēl ir dūdas, ģīgas, stabules, vargāns un vēl, un vēl. Pagājušā gada vasarā klajā nāca grāmata “Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”, kura saņēma ne tikai ieinteresētās sabiedrības daļas atzinību, bet arī atzinību Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvā par zinātnes sasniegumiem 2017. gadā. Tas ir enciklopēdiski plašs darbs ar vēsturiskiem attēliem un nošu pielikumu. Noteikti var teikt, ka tas ir plašākais pētījums par tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Latvijā, kas nu jau pazīstams arī ārpus Latvijas. Pirms šīm divām grāmatām ir bijuši arī citi darbi, piemēram, Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR teritorijā, Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā mūzika., Skaņurīku ābece,  Dindaru, dandaru: Latviešu rotaļas un spēles.

Valdis Muktupāvels ir devis milzīgu ieguldījumu latviešu tautas mūzikas izpētē un popularizēšanā. LR2 vārdā saku paldies rītdienas jubilāram, bet LR2 klausītāju priekam paša meistara dibinātā un vadītā folkloras grupa „Rasa”. Rasa pastāvēja no 1988. līdz 1998. gadam, šobrīd skan dziesma „Ai dieviņi, augstu saule”.